Jo per a ser feliç…

Esta comissió ha rebut subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva per a les activitats de les falles. Esta comissió ha rebut la subvenció de la Diputació de València a les Falles 2022. Gràcies!